Trwa budowa drugiego odcinka konstrukcji oporowej wykonywanej w technologii ścian szczelinowych. Jej pierwszy segment powstał 02 czerwca 2009 r.

Droga przebiegnie pod torami w kilkumetrowym zagłębieniu. Pociągi będą kursować po wiaduktach przerzuconych nad drogą. Boczne ściany wykonuje się w technologii szczelinowej.

Prace odbywają się to w ten sposób, że specjalne urządzenie zawieszone na dźwigu, drąży wykop o szerokości 120 cm i głębokości od 8 do 16 m. Następnie efekt zostaje zalany zawiesiną bentonitową. Zawiesina bentonitowa wypełniając wykop pełni rolę szalunku zabezpieczającego przed osuwaniem się gruntu. W wykopie zostaje umieszczone zbrojenie, które potem zalewa się betonem. Wypływającą zawiesinę bentonitową wypompowuje się w miarę podawania betonu. Jest ona potem oczyszczana i używana ponownie.

Poprzez zastosowanie technologii ścian szczelinowych ograniczono do minimum zajętość terenu. Tą techniką wykonano pierwszy fragment ściany o głębokości 11 m i długości 6 m. Na chwilę obecną jest ona całkowicie zagłębiona w ziemi. W najbliższym czasie zostanie pogłębiony kolejny wykop pod dalszy fragment ściany. Budowanie zagłębionych w gruncie ścian potrwa ok. 3 mies.

w ramach prac powstaną dwie boczne ściany o długości ok. 300 m każda. Wówczas ziemia między nimi zostanie wybrana. W efekcie powstanie zabezpieczony ścianami wykop, którym pobiegnie droga. Nad wykopem umieszczonym pomiędzy ścianami zostaną przerzucone dwa wiadukty na poziomie gruntu, dla torów kolejowych.

Prace budowlane zostały rozpoczęte 20 kwietnia br. Ich finalizacja nastąpi 30 czerwca 2010 r. Koszt prac obliczono na ok. 54 mln zł (całość jest finansowana z budżetu samorządu województwa śląskiego).