Droga o dł. 512 m będzie gotowa w połowie września br. Trasa zostanie tym samym dziewiątą łącznicą na węźle.
Jako pierwsze wykona się roboty przygotowawcze, a następnie urządzenia infrastruktury technicznej. W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do budowy korpusu drogi z nawierzchnią i rowami, murem oporowym oraz ekranem akustycznym, natomiast na koniec czeka go wykonanie makroniwelacji terenu, sadzenie drzew i wykonanie trawników.

Węzeł autostradowy zlokalizowany na skrzyżowaniu obwodnicy Krakowa (A4) z DK4 oraz z ul. Wielicką w Krakowie został wybudowany w latach 2000-03 wraz z 2 km odcinkiem autostradowej obwodnicy Krakowa. Wtenczas był to największy węzeł autostradowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 26,76 ha. W całym węźle powstało osiem łącznic o łącznej długości wynoszącej 8,5 km:
- Kraków - Tarnów (będzie wykorzystana dopiero po rozbudowaniu autostrady w kierunku wschodnim);
- Wieliczka - obwodnica;
- Kraków - obwodnica;
- obwodnica - Kraków;
- obwodnica - Wieliczka;
- Tarnów - Kraków (będzie wykorzystana dopiero po rozbudowaniu autostrady w kierunku wschodnim);
- łącznica ul. Mała Góra - ul. Wielicka do Krakowa;
- łącznica ul. Wielicka od Krakowa - ul. Kosocicka.

Łącznica relacji Wieliczka - Tarnów będzie dziewiątą łącznicą węzła, i po jej zbudowaniu łączna długość wszystkich łącznic na węźle będzie równa 9 km.

Inwestorem zadania jest krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaś wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL sp. z o.o. Wartość kontaktu to 4 819 000 złotych brutto - czytamy na stronie Droginaeuro.pl.