Prace zostaną wykonane na 9 km odcinku DK74 m. Miączynem i Zawalowem.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przebudowy złożyło konsorcjum z liderem - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zamościu. Przebudowa została wyceniona na ponad 33,8 mln zł.

Roboty rozpoczęto się w 8 czerwca br. Finalizację prac wyznaczono na 30 listopada br.

Przed wakacjami rozpoczną się przebudowy czterech kolejnych odcinków dróg krajowych na Lubelszczyźnie: DK19 pomiędzy Łukowiskiem i Międzyrzecem Podlaskim (9,1 km), DK82 w okolicy Włodawy (7,7 km) oraz DK48 w Dęblinie (3 km) i w pobliżu Kocka (10 km). Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a prace zakończą się 30 listopada br. Tylko w przypadku przebudowy odcinka DK48 w pobliżu Kocka prace potrwają do 31 października 2010 r., ale większość prac związanych z układaniem mas bitumicznych zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku.