Podpisano porozumienia na budowę 78 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8, A1 Piekary Śląskie – Maciejów i A1 Maciejów - Sośnica) oraz 348 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (m.in. A1 Stryków - Pyrzowice).

Pośród podpisanych umów na budowę dróg ekspresowych znalazły się m.in. S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, S7 Skarżysko-Kamienna – Występa, S74 Kielce - Cedzyna oraz S7 Olsztynek - Nidzica. Podpisano również umowy na budowę obwodnic m.in. Słupska, Kędzierzyna–Koźla, Stargardu Szczecińskiego, Ostrowa Wielkopolskiego, Kraśnika i Mszczonowa.

Wyłoniono wykonawców autostrady A1 Piekary Śląskie - Maciejów, A1 Maciejów - Sośnica oraz dróg ekspresowych S7 Skarżysko-Kamienna - Występa, S74 Kielce - Cedzyna i S7 Olsztynek - Nidzica (wraz z obwodnicą Olsztynka) oraz obwodnic Kraśnika, Kędzierzyna-Koźle i Mszczonowa. Koszt tych inwestycji to 4,65 mld zł.

W 2008 r. rozstrzygnięto 32 przetargi na największe inwestycje drogowe (na kwotę 14,7 mld zł) i podpisano łącznie ponad 190 umów, w tym 32 umowy na budowę największych inwestycji: autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy ok. 600 km dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 52 pre-umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu 320 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg, w tym 95 km autostrad (A1 Rusocin – Nowe Marzy) oraz 225 km dróg ekspresowych, obwodnic i dróg po przebudowie (np. S7 Białobrzegi – Jedlińsk, S22 Elbląg – Grzechotki, S11 Poznań - Kórnik oraz obwodnice: Strykowa, Grójca, Nowej Soli, Wyszkowa, Chojnic i Płońska). Obecnie w budowie i modernizacji jest ok. 710 km dróg krajowych. Trwają roboty przy budowie nowych tras, w tym 225 km autostrad, 240 km dróg ekspresowych i 92 km obwodnic. W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” obecnie realizowana jest także przebudowa 153 km istniejącej sieci. Ponadto w budowie pozostaje 12 odcinków autostrad (m.in. A1 Nowe Marzy – Toruń; A1 węzeł Sośnica, A1 Bełk - Świerklany, A4 Zgorzelec – Wykroty – Krzyżowa, A4 Kraków – Szarów), 21 odcinków dróg ekspresowych (m.in. S7 Grójec – Białobrzegi, S74 Kielce - Cedzyna) oraz 13 obwodnic (m.in. Biała Podlaska, Słupsk, Gołdap, Kędzierzyn Koźle, Kraśnik).

Obecnie, w trakcie rozstrzygania znajduje się 49 postępowań przetargowych na budowę dróg (27 przetargów ogłoszonych jeszcze w 2008 r. i 22 ogłoszone w 2009 r.). W 2009 r. otwarto przetargi na budowę m.in. autostrady A2 z Łodzi do Warszawy (91 km), autostrady A1 od Torunia do Kowala (64 km) i autostrady A4 z Jarosławia do granicy w Korczowej (46,8 km). Do końca 2009 r. zostaną ogłoszone wszystkie przetargi na wykonawstwo autostrad, planowanych do realizacji na EURO 2012.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w planie remontów i przebudowy na 2009 rok znajduje się realizacja 234 zadań. Koszt realizacji całego planu oszacowano na 2,6 mld zł. Zgodnie z planem pod koniec br. będziemy mieli 933 km wyremontowanych dróg.

Obecnie prace są prowadzone na 80 odcinkach o łącznej długości 414 km. Od początku 2009 r. wykonano roboty drogowe o wartości 103 mln zł. Podpisano umowy na remont lub przebudowę 83 odcinków o łącznej długości 386 km, na wartość 761 mln zł. Ogłoszono postępowania przetargowe na remont lub przebudowę 51 odcinków o łącznej długości 280 km.