Wczoraj w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty na budowę obwodnicy, złożone przez sześć firm - poinformował PAP rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się ciągu 2 mies., natomiast wykonanie - na jesieni. Według zakładanego planu obwodnica zostanie ukończona w 2011 r.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami, dwie estakady, wiadukt i kładka dla pieszych, drogi dojazdowe i zjazdy. Przebudowie poddane zostaną odcinki istniejących dróg, przecinających tę nową. W pobliżu terenów zabudowanych ustawione zostaną ekrany akustyczne o długości prawie 4 km.

Obwodnica Mrągowa jest zarazem pierwszą z pięciu obwodnic miast w województwie warmińsko-mazurskim, które zostaną wybudowane za pieniądze z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.