Takie dane pochodzą od Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, które dokonało ich opracowania na zlecenie urzędu marszałkowskiego. Dokument pn. „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim” zawiera szczegóły dotyczące planowanych inwestycji. Na chwilę obecną trwają konsultacje z samorządami lokalnymi, które mają pomóc w wyborze najważniejszych do zrealizowania przedsięwzięć. Te z kolei zostaną wpisane do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowa analiza terenu Dolnego Śląska pod kątem największych miast i miejsc zatrudnienia doprowadziła do wyodrębnienia trzech terenów, tj. Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Pasma Głogowsko – Kłodzkiego oraz obszaru pomiędzy Zgorzelcem, Bolesławcem i zespołem miejskim Jeleniej Góry. Jest to obszar równy mniej więcej 1/3 powierzchni województwa, na którym mieszka około 74% mieszkańców i znajduje się 81% miejsc pracy w województwie. Planowana sieć nowych dróg i linii kolejowych miałaby zapewnić sprawną komunikację pomiędzy w/w obszarami oraz wewnątrz nich