Inwestycja zostałaby zlokalizowana na terenie gminy Jaraczewo (powiat jarociński) w obrębie Jaraczewa i w obrębie m. Łobez.

Wszystko przez zbyt duże i uciążliwe natężenie ruchu w tamtym rejonie. Sporą korzyścią z planowanej budowy obwodnicy Jaraczewa jest przede wszystkim poprawa komfortu jazdy, zwiększenie przepustowości ruchu pojazdów samochodowych, wzrost bezpieczeństwa ruchu, poprawa dojazdu do terenów rolniczych oraz zmniejszenie emisji spalin do środowiska i zużycia paliwa.

Obwodnica zostałaby zlokalizowana po południowej stronie miejscowości, gdzie nie ma konfliktów z istniejącą zabudową. Docelowo planuje się również budowę obwodnicy miejscowości Łobez, która będzie stanowić kontynuację obwodnicy Jaraczewa.