W zakres przebudowy 3,5 kilometrowego odcinka ulicy wchodzi m.in.: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną oraz budowa 2 rond. Polimex-Mostostal SA  jest generalnym wykonawcą.
Termin wykonania prac mija 31 pażdziernika 2010 roku.

Aktualnie Polimex-Mostostal realizuje m.in. znaczące kontrakty drogowe, kolejowe, przebudowuje stadiony piłkarskie w Warszawie i Krakowie, realizuje centra usługowo-handlowe w Nowym Sączu i Tarnowie jak również wykonuje specjalne projekty kulturalne: Centrum Chopinowskie, Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego oraz Muzeum Żydów Polskich w Warszawie, a także Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim