Dofinansowane zostaną dwa projekty: „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu- etap I” i „Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej”.

Realizacja pierwszego z nich umożliwieni sprawną i szybką komunikację w obrębie strategicznych pod względem regionalnym i krajowym szlaków komunikacyjnych Wrocławia. Dodatkowo przyczyni się do podniesienia jakości infrastruktury transportowej pod względem organizacji Euro 2012.

Przebudowana zostanie ul. Strzegomska na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej, która to trasa stanowi główny ciąg komunikacyjny pomiędzy centrum Wrocławia a Portem Lotniczym.
Koszt realizacji projektu to  ponad 67 mln, a dofinansowanie wyniesie to 18 mln zł.

Drugi projekt to  „Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej”.  Ulice te są jednymi z najważniejszych miejsc w mieście, gdzie występuje bardzo duże natężenie ruchu. Modernizacja przyczyni się do płynności ruchu.
Wartość tego projektu to 48 mln zł, a dofinansowanie z RPO wyniesie 19 mln 566 tys. zł.