Obwodnica Serocka ma mieć długość 7 km a jej oddanie do użytkowania planuje się na rok 2011.
Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na trasie wiodącej z południa Polski na Mazury.
Nowa obwodnica wyprowadzi ruch samochodowy z Serocka, który obecnie przebiega drogami krajowymi nr 61 i 62.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa obwodnica o w ciągu DK61, odcinka DK62 od ronda w Wierzbicy do mostu nad rzeka Narew i połączenia z obwodnicą oraz odcinka drogi o długości 800 m w ciągu ul. Zakroczymskiej.
Zbudowane zostaną również trzy nowe węzły drogowe: Wojsk Łączności, Serock i Wierzbica. Ponadto powstaną bezkolizyjne skrzyżowania, drogi lokalne równoległe do obwodnicy, siedem wiaduktów, ciągi piesze, zjazdy indywidualne i publiczne, przepusty i przejścia dla zwierząt.

Obecnie Skanska buduje obwodnice Pelplina, Siewierza, Lublińca, Północną Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia i obwodnicę wschodnią Wrocławia.