Inwestycje zostaną współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a ich łączny koszt szacowany jest na ponad 270 mln zł.

Pierwsza z nich, rondo Ofiar Katynia jest tzw. "bramą wjazdową" do Krakowa od strony autostrady A4 i DK94. Ta trasą przebiegają również DK7 i DK79. Po jego prze budowie powstanie ok. 400 m estakada ze zjazdami. Pod nią znajdzie się przebudowane skrzyżowanie z wyspą centralną - głównie do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów mieszkaniowych i komercyjnych (PAP). Na kierunku północ-południe, w ciągu ul. Jasnogórskiej i alei Armii Krajowej, powstanie tunel drogowy. W ramach inwestycji zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, przebudowane chodniki, wymienione instalacje podziemne i zamontowane ekrany akustyczne. Koszt tej inwestycji szacuje się na 156 mln zł (połowa funduszy z UE).  Prace być może rozpoczną się już na jesieni i potrwają najprawdopodobniej do 2011 r.

Druga inwestycja to modernizacja ul. Surzyckiego i Christo Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do budowanej obecnie trasy S7 - wschodniej obwodnicy miasta). Prace budowlane mają się rozpocząć jeszcze w tym roku i potrwają do 2011r. W ramach projektu istniejące ulice Surzyckiego i Botewa zostaną poszerzone do pięciu pasów ruchu. Ostatnia z nich będzie zostanie przedłużona do wschodniej obwodnicy Krakowa, realizowanej obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy wsparciu miasta. Przy okazji wybudowana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, wymienione instalacje podziemne oraz zamontowana sygnalizacja świetlna (PAP). Koszt tego zadania szacowany jest na 115 mln zł (wsparcie z UE).