Fundusze przekazał w środę wicepremier Grzegorz Schetyna.

Podczas obfitych opadów i powodzi w ubiegłym miesiącu ucierpiało prawie 87 gmin. Wówczas powstały bardzo duże zniszczenia w infrastrukturze drogowo-mostowej gmin i powiatów, a także w indywidualnych gospodarstwach mieszkańców naszego województwa. Największe szkody odnotowano w powiatach dębickim i ropczycko-sędziszowskim oraz w gminach: Ropczyce, Dębica, Brzostek, Czarna, Jodłowa, Pilzno, Kańczuga, Wielopole Skrzyńskie, Tyrawa Wołoska - podsumowuje "Gazeta Wyborcza Rzeszów". Rząd przyznał ww. samorządom blisko 42 mln zł na usuwanie skutków powodzi.

Z puli najwięcej, bo 4 mln zł, otrzymają Ropczyce. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę dróg oraz remonty dwóch budynków szkolnych.

Szacuje się, że na Podkarpaciu straty spowodowane czerwcową powodzią wynoszą ponad 380 mln zł - uszkodzonych zostało 41 km dróg wojewódzkich, 284 km powiatowych i 875 km gminnych. Napraw wymaga siedem mostów na drogach wojewódzkich, 38 na drogach powiatowych i 170 na drogach gminnych. Woda zdewastowała 120 obiektów użyteczności publicznej i 268 obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Łącznie ewakuowano 85 rodzin, podtopionych było 2021 gospodarstw. Powódź zalała ponad 28 tys. ha upraw rolnych.

Ponadto 829 tys. zł z budżetu państwa przeznaczono na sfinansowanie wypoczynku letniego 829 dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Samorządy województwa podkarpackiego otrzymały również ponad 53 mln zł na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2004-2008 oraz z maja br.