Wyniki pomiarów kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej i na ich podstawie zaplanować trasę. Podobna technologia jest z powodzeniem stosowana w Europie Zachodniej w punktach poboru opłat na autostradach, w zarządzaniu miejscami parkingowymi, przy analizie ruchu i czasu przejazdu.

Na czym polega działanie systemu? Otóż, jego podstawową cechą jest rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w punkcie startowym i w punkcie końcowym i na tej podstawie mierzenie czasu przejazdu. Wyniki pomiaru są prezentowane na stronie http://www.cat-traffic.pl:80/travel.php z częstotliwością co 5 min. System może okazać się bardzo przydatny przed udaniem się w podróż ww. trasą. Kierowca bowiem może sprawdzić w Internecie jak długo będzie podróżować na odcinku objętym testami i ewentualnie wybrać inną trasę. Aktualny czas przejazdu można także poznać dzwoniąc do Punktu Informacji Drogowej (PID) przy krakowskim oddziale GDDKiA.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy po upływie okresu testowego GDDKiA będzie korzystać z systemu i w jakim zakresie. Zależy to w dużej mierze od jego użyteczności dla kierowców.