Obwodnica Żyrardowa o długości 15,1 km będzie przebiegać po nowym śladzie przez tereny gminy Wiskitki i Radziejowice, w powiecie żyrardowskim, po południowo-zachodniej stronie Żyrardowa.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę węzła „Żyrardów” (przecięcie z DW719);
- budowę skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Miedniewice – Oryszew;
- przebudowę DW719 oraz dróg powiatowych na odcinkach przyległych  do zaprojektowanej obwodnicy;
- budowę 2 rond na przecięciu ze starym śladem DK50;
- budowę dróg lokalnych i dojazdowych: 14,9km;
- budowę ciągów pieszych: 2,8 km;
- budowę 6 zatok autobusowych:
- budowę przejazdu gospodarczego (tunelu) pod DK50;
- budowę 7 wiaduktów;
- budowę przejść dla zwierząt;
- budowę mostu przez rz. Okrzeszę;
- budowę 10 przepustów drogowych;
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska:
  * ekrany akustyczne: 4,8 km;
  * szer. pasów zieleni 5 m - 15 m;
- budowę, przebudowę kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej;
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i innych elementów bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 30 dni od daty jej podpisania.