Początek trasay wyznaczono przy moście na Wiśle w miejscowości Górka. Dalej będzie prowadziła od skrzyżowania DW768 z 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 43104 w miejscowości Niedzielska. W ramach inwestycji powstanie nowa jednojezdniowa droga o dł. 8 km. Zakres prac obejmie również przebudowę pięciu skrzyżowań.

Obwodnica stanowi jeden z etapów zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce – Szczurowa – Brzesko”.