Obliczono, iz do tej pory wnioskodawcy podpisali ponad 15,6 tys. umów na dofinansowanie przez Unię Europejską w kwocie ok. 34,3 mld zł, co stanowi 11,7% puli wszystkich środków na lata 2007-2013.

Nasz kraj jest zarazem największym odbiorcą unijnej pomocy. Na lata 2007-2013 Unia Europejska przyznała nam bowiem ponad 67 mld EUR na realizację polityki spójności (do 2015 r.).

Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, którego budżet wynosi 27,9 mld EUR. Środki  z tego programu zostały przeznaczone na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych  - dróg i autostrad.

Do końca tego roku rząd zamierza wydać 16,8 mld zł ze środków UE. (PAP)