Projekt pod nazwą „ Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod nazwą GÓRAL*SKI” został dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z budżetu Unii. 

W ramach prac zostanie poprawiona infrastruktura drogowa  m.in. poprzez remont nawierzchni, dostosowanie szerokości jezdni do natężenia i potrzeb ruchu. Ponadto na trasie pojawią się nowe miejsca odpoczynku dla kierowców.
Zakres prac przewiduje także poprawę systemu znaków wskazujących drogę do najważniejszych atrakcji turystycznych w tej części regionu.

Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 50 mln zł. Finalizację prac przewidziano na wiosnę 2011 r.