Łączne unijne dofinansowanie dla inwestycji wyniesie ponad 200 mln zł. Zostaną one zrealizowane do 2013 roku.
W dziedzinie transportu szansę na wsparcie UE otrzymała inwestycja miasta Krakowa polegająca na przebudowie linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem. Wartość tego projektu wynosi 171 mln zł, z czego środki unijne to blisko 73 mln zł.