W zakres prac remontowych objętych kontraktem wejdzie naprawa nawierzchni na odcinku drogi o długości 14 km i remont mostu w Niekrasowie, co łącznie będzie kosztować około 21 mln zł. Poprawienie stanu 3 km odcinka drogi przez Połaniec zostanie zakończone do czerwca 2010 r., co będzie związane z kosztem 8,3 mln zł.

W bieżącym roku na poprawę nawierzchni kielecka GDDKiA wyda około 170 mln zł, co jest kwotą dwukrotnie wyższą, niż w 2009 r. Kwota ta będzie wydana na remont 16 odcinków krajowych dróg, których łączna długość wynosi około 120 km. Prace w większości zostaną zakończone jeszcze przed jesienią.