Budowa sandomierskiego mostu będzie realizowana w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”, a wykonawcą obiektu jest firma Mota-Engil Polska z podwykonawcą - Transprojekt Warszawa.

Obiekt będzie konstrukcją pięcioprzęsłową o długości 456 m i szerokości 14 m. Przez most będzie przebiegać jedna jezdnia, chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. W zakresie budowy powstaną też drogi dojazdowe do mostu, by powstał spójny układ komunikacyjny Sandomierza.
Inwestycja związana jest z kosztem 80,4 mln zł. Zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2011.

Nowa przeprawa będzie korespondować kształtem z istniejącym mostem. Jednak jego konstrukcja będzie skrzynkowa z betonu sprężonego o wypełnionych płaszczyznach (stary most ma konstrukcję z kratownicą stalową). Mosty są od siebie oddalone o 10 m. Po wyremontowaniu starego obiektu, który rozpocznie się po zakończeniu budowy nowego obiektu, oba będą stanowić dwujezdniowy fragment DK77.