Nowa droga zlokalizowana w ciągu DK78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik będzie łącznikiem pomiędzy Prząsławiem a węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa. Na nowej drodze powstaną również skrzyżowania dwupoziomowe: jedno z DW728 Końskie - Jędrzejów w miejscowości Wilanów, a drugie z DK7 w Jędrzejowie. Równocześnie powstaną inne obiekty drogowe w postaci wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków, kładki dla pieszych, przepustów drogowych, ronda i. in.

Całe zadanie zostanie zrealizowane w zakresie działania „Infrastruktura drogowa” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej za kwotę blisko 174 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie około 92 mln zł.
Obwodnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie gotowa w roku 2012.