Celem ankiety wystosowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu do mieszkańców jest przygotowanie takiego projektu budowlanego i wykonawczego dla planowanej inwestycji, który byłby najmniej uciążliwy dla Krakowian. Projekty mają być sporządzone w tym roku. Tak samo ma być gotowy w tym roku wniosek o pozwolenie na budowę. Należy również przygotować studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie inwestycji, której koszt szacuje się na 160 mln zł.

Zgodnie z założeniami linia tramwajowa o długości 3,5 km ma przebiegać od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki . W planach miasta przewidziano zakończenie budowy w latach 2012-13. Prace mogą się jednak opóźnić z powodu protestów mieszkańców okolicznych terenów. Ponadto miasto nie ma jeszcze praw do wszystkich niezbędnych pod budowę gruntów. 
Planowana lokalizacja dla nowego torowiska to północna strona ciągu ul. Grota-Roweckiego - od skrzyżowania ul. Kapelanka i Brożka do pętli tramwajowej.  W ramach inwestycji  rozbudowany zostanie ciąg ul. Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego od skrzyżowania ul. Kapelanka - Brożka do skrzyżowania ul. Bobrzyńskiego - Czerwone Maki.

Aby miasto mogło jeszcze w tym roku złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, niezbędne jest ustalenie trasy tramwaju.