Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach m.st. Warszawy zostanie sfinansowana ze środków budżetu miasta. Przewidziano 60 mln zł na ten cel, z czego 5 mln zł zostanie wydane jeszcze w tym roku, a pozostałe 55 mln w roku następnym.

W ogłoszonym przetargu przedmiot zamówienia zostł podzielony na pięć części. Oferty można składać do 5 października, a cała procedura przetargowa zakończy się do połowy października.