Wśród zaproszonych jest firm, które mogą złożyć oferty cenowe na budowę obwodnicy Jarosławia, znajdują się również konsorcja z Czech, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec i Słowacji.

Nowa obwodnica będzie przebiegać północną i wschodnią częścią miasta. Droga będzie się rozpoczynać w miejscowości Tywonia a kończyć w Tuczempach. Długość odcinka wyniesie 11 km. Złoży się na nią m.in. pięć wiaduktów, trzy mosty, drogi dojazdowe, przejścia dla małych zwierząt.

Podpisanie umowy z wykonawca zaplanowano jeszcze na ten rok. Możliwe, że prace budowlane uda się rozpocząć przed zimą.
Budowa obwodnicy zostanie dofinansowana ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zdaniem Rarus, do końca tego roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą i jeśli się uda, rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych. Zakończenie budowy przewiduje się na rok 2011.