Prace budowlane odbywały się w ramach 16 postępowań przetargowych a łączną kwotę blisko 1,5 mld zł. W tym roku zostaną jeszcze rozstrzygnięte trzy przetargi. Trzeba wybrać wykonawcę budowy drogi S7 Pasłęk-Miłomłyn, obwodnicy Olecka w ciągu DK65. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 1,6 mld zł.

Aktualnie prace budowlane prowadzone są na 103,65 km dróg krajowych. Z tego 44 km dotyczy dużych inwestycji jak S7 Elbląg-Pasłęk (13,7km), DK16 Barczewo-Biskupiec (18,2 km), DK59 zachodnia obwodnica Mrągowa (6,5 km) i DK65 obwodnica Gołdapi (5,6 km).
Reszta prac koncentruje się na remontach nawierzchni dróg. Założono wymianę nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 87 km (z czego 16,35 km stanowią zadania kontynuowane od 2008 r.) w tym roku.
Do końca sierpnia zrealizowano remonty na 27 kilometrach dróg krajowych. Większość z pozostałych remontów została przewidziana jako zadania rozłożone do realizacji na dwa lata, w związku z czym prace zostaną zakończone w przyszłym roku.