Jak poinformowała GDDKiA, przedsięwzięcie objęte przetargiem zakłada wybudowanie m.in. 4,5-kilometrowej drogi ekspresowej z dwiema jezdniami ruchu, dwóch równoległych mostów wantowych przez Wisłę o długości ponad 700 metrów, pięciu wiaduktów oraz dwóch podziemnych przejść dla pieszych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od jej rozpoczęcia. Według szacunków zarządcy trasa powinna być gotowa w latach 2012 - 2013.

Od zeszłego roku trwa budowa pierwszego odcinka drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa, która równocześnie stanowi początek wschodniej obwodnicy miasta. Zgodnie z kontraktem podpisanym z wykonawcą inwestycji, polsko-słowackim konsorcjum firm Polimex-Mostostal SA oraz Doprastav AS, do kwietnia 2010 roku zostanie wybudowany 2,7-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Bieżanów do ulicy Christo Botewa, gdzie w przyszłości powstanie węzeł Rybitwy. Na jego trasie powstanie sześć obiektów mostowych, w tym estakada o długości ponad 250 metrów. Poprzez węzeł Bieżanów trasa będzie połączona z południową obwodnicą Krakowa, znajdującą się w ciągu autostrady A4. Wartość kontraktu to blisko 200 mln zł.

Budowa tych dwóch odcinków drogi S7 pozwoli na skomunikowanie dwóch dzielnic Krakowa - Nowej Huty i Podgórza. Po ukończeniu tych inwestycji, a także po zaplanowanym w tym samym czasie przedłużeniu obwodnicy na północy do drogi nr 94, dwujezdniowa obwodnica Krakowa będzie okalała miasto z trzech stron i liczyła blisko 35 kilometrów.
Wschodnia obwodnica Krakowa to fragment planowanej drogi ekspresowej S7, która będzie łączyć Gdańsk z Rabką-Zdrój. Jej długość wyniesie około 720 km. Nowa trasa będzie zlokalizowana w większości w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga ma połączyć aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską - czytamy w depeszy PAP.