Jak powiedział dyrektor biura rozwoju miasta w stołecznym Ratuszu, Jan Kulik, na którego słowa powołuje się w depeszy PAP, najważniejsze dla miasta będzie teraz realizowanie tych inwestycji, które są dofinansowane z kasy unijnej. Równocześnie bardzo ważna jest ochrona najbardziej wrażliwych społecznie dziedzin - polityki społecznej, ochrony zdrowia i edukacji. Z zapowiedzi Ratusza wynika, że nadal będą prowadzone prace przy projektach związanych z kulturą, jak np. budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, przebudowa Teatru Powszechnego i Fortu Sokolnickiego, rewaloryzacja piwnic staromiejskich, budowa Muzeum Warszawskiej Pragi. Nie będzie również cięć przy inwestycjach związanych z bezpieczeństwem.

Niestety, miasto będzie szukało oszczędności na drogach. Dotyczy to m.in. przebudowy ulic Wołoskiej i Górczewskiej, budowy ulic: Tysiąclecia, św. Wincentego i modernizacji ul. Łodygowej. Zawieszona zostanie budowa obwodnicy śródmiejskiej i parkingu podziemnego przy stacji metra Plac Wilsona. Z nowych wyliczeń wynika, że w sumie w latach 2009-2013 na inwestycje drogowe zostanie wydane 2,8 mld zł i jest to kwota o ponad 1,9 mld zł mniej niż pierwotnie przewidywano.

Z kolei niezagrożone mają być prace przy ul. 17 stycznia, budowie wiaduktów nad ul. Andersa, poszerzeniu Al. Wilanowskiej, budowie Al. Rzeczypospolitej, modernizacji ulic Francuskiej i Paryskiej i układzie drogowym przy stacji metra Słodowiec, przebudowie ul. Modlińskiej, budowie przejść podziemnych przy Dworcu Gdańskim, liniach tramwajowych na Tarchomin i strategicznych parkingach.