Zaaprobowano do realizacji wariant budowy nowej linii kolejowej, który daje znacznie większe korzyści gospodarcze od wariantu dobudowy piątego toru. Dzięki budowie nowej trasy pociągi dalekobieżne skrócą czas swojej jazdy, natomiast na obecnej linii zostaną uwolnione przebiegi, które będzie można wykorzystać dla pociągów regionalnych. Dodatkowo dobudowa piątego toru była możliwa do 2020 roku, natomiast wybudowanie nowej linii uda się zakończyć w 2018 roku.