Wykonawcą przedsięwzięcia było konsorcjum Strabag Sp. z o.o. (lider), Strabag AG, Trakce a.s. oraz Sudop Praha a.s. Zakres prac obejmował: modernizację nawierzchni torowej, podtorza i odwodnień, przebudowę przystanków osobowych Szaniawy, Matysy, Brzozowica i Misie, przebudowę sieci trakcyjnej, przebudowę istniejących urządzeń srk, przebudowę urządzeń i sieci teletechnicznej, przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych, przebudowę i budowę przepustów, budowę ekoprzepustu, przebudowę mostu kolejowego, przebudowę dróg równoległych, przebudowę nawierzchni i przejazdów oraz wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Dzięki temu tory oraz sieć trakcyjna zostały przystosowane do jazdy z prędkością do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h.