Siemens jest pierwszą prywatną spółką, która będzie zaangażowana w utrzymywanie taboru w Portugalii. Krajowy przewoźnik CP, ma sieć kolejową, obejmującą ponad 3000 km i przewozi ponad 133 milionów pasażerów i 10 mln ton towarów rocznie. Spółka joint venture została utworzona na podstawie wielu lat doświadczeń we współpracy na lokalnym rynku z CP i EMEF.