Budowa tunelu łączącego dwa łódzkie dworce jest niezwykle ważna dla realizacji całego projektu KDP. Bez niego - zdaniem ministra - inwestycja KDP nie miałaby sensu. Przypomniał, że linia KDP łącząca te cztery wielkie aglomeracja ma kształt litery Y, a Łódź stanowi jej centrum; to tu będzie krzyżował się najważniejszy węzeł kolejowy w kraju. Chodzi więc o to - jak twierdzi minister - aby te szybkie pociągi mogły bez problemu przejechać przez centrum miasta, a bez tunelu byłoby to trudne.

Dla potrzeb KDP w Łodzi ma być wybudowany nie tylko tunel, ale również zupełnie nowy dworzec Łódź Fabryczna, który znajdzie się 16 metrów pod ziemią. Nowy dworzec będzie węzłem integrującym ze sobą wszystkie rodzaje transportu: kolejowy - w tym pociągi aglomeracyjne, międzyregionalne, dużych prędkości oraz tramwaje miejskie - i drogowy - w tym komunikację miejską autobusową Łodzi i PKS. Bezpośrednio przy dworcu będą także parkingi dla samochodów. Sam dworzec będzie miał kilka kondygnacji. Prace związane z przebudową dworca mają się rozpocząć w połowie przyszłego roku.

To wydarzenie jest przełomem dla całego regionu. Tu będzie krzyżował się najważniejszy węzeł kolejowy w kraju. Tunel ma być wykorzystywany również przez pociągi regionalne i międzywojewódzkie. Biorąc pod uwagę, że wkrótce przetną się w naszym województwie także autostrady A1 i A2, staniemy się transportowym centrum Polski - mówił  Włodzimierz Fisiak, marszałek województwa łódzkiego.