* W Ogrodzieńcu, na DW 791 i 790 budowana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Występują miejscowe utrudnienia na odcinkach od 50 do 100 m. Prace trwać będą do końca października br.
    * Także w Ogrodzieńcu, na DW 790 trwa naprawa nawierzchni drogi. Roboty trwać będą do 15 listopada br.
    * W Dzwonowicach na DW 794 budowany jest chodnik i kanalizacja. Tu także napotkać można połówkowe zamknięcie pasa ruchu. Prace potrwają do końca jesieni br.
    * W Rększowicach, na skrzyżowaniu DW 904 i DW 908 trwa remont ronda. Zamknięty jest wlot DW 904 w kierunku z Konopisk do Rększowic. Roboty potrwają do 20 listopada br.
    * W Konopiskach do końca listopada br. trwać będzie remont nawierzchni DW 907. Ruch odbywa się wahadłowo.
    * Na DW 913, między Psarami a Strzyżowicami budowany jest chodnik. W niektórych miejsca ruch odbywa się jednym pasem jezdni. Utrudnienia potrwają do końca listopada br.
    * Do końca października budowany będzie chodnik na ul. Łącznej w Mikołowie (DW 927). Występują miejscowe utrudnienia w ruchu.
    * Na DW 791, między Żarkami Letniskiem a Porajem budowany jest ciąg pieszo-rowerowy i remont przepustów pod jezdnią. Droga będzie całkowicie zamknięta. Termin zakończenia robót to 30 czerwca 2010 roku.
    *  Remont nawierzchni prowadzony jest na DW 907  między Bruśkiem a Koszęcinem. Droga jest całkowite zamknięta. Remont potrwa do końca października br.
    * Na DW 908 między Kaletami a Miotkiem remontowana jest nawierzchnia. Do końca października ruch odbywa się tu, na niektórych odcinkach wahadłowo.
    * W miejscowości Przystajń remontowany jest nawierzchnia DW 494. Do końca listopada ruch będzie się tu odbywał wahadłowo na niektórych odcinkach drogi.
    * Na DW 425 w Rudzie Kozielskiej trwa remont przepustu pod drogą. Ruch samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej odbywa się przez tymczasowy objazd. Samochody o masie całkowitej powyżej 15 t korzystają z objazdu przez Kędzierzyn-Koźle. Remont potrwa do końca listopada.
    * Na DW 919, między Trachami a Sośnicowicami rozpocznie się za kilka dni remont nawierzchni. Miejscami ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo.
    * Także na DW 408, między Sośnicowicami do granic miasta Gliwic rozpocznie się remont nawierzchni. Także tu trzeba się będzie liczyć z utrudnieniami polegającymi na ruchu wahadłowym.
    * Zamknięty jest odcinek DW 941 od Wisły Głębce do przełęczy Kubalonka. Przebudowa drogi potrwa do końca października br.
    * W Jasnowicach, na DW 943 i w Krzyżowej, na 945 budowane są chodniki. Występuje zwężenie jezdni.
    * Na DW 945 W Korbielowie kierowcy mogą napotkać miejscowe utrudnienia związane z przebudową poboczy.
    * Na DW 906 w miejscowości Piasek remontowany jest most nad rzeką Psarką oraz przepust pod drogą. Prace potrwają do 30 listopada br. W tym czasie ruch kołowy odbywa się objazdem. Ruch pieszy jest możliwy przez tymczasowe kładki.
    *  W Pszczynie, na DW 933 (ul. Bielska) trwa budowa przejazdu pod torami kolejowymi. Przejazd jest zamknięty. Budowa potrwa do połowy 2010 roku.
    * Na DW 943, w Jasnowicach budowany jest chodnik. Trzeba się liczyć ze zwężeniem jezdni.
    *  Na DW 924 zamknięty jest odcinek drogi między Stanowicami a Szczejkowicami. Związane jest to z budową autostrady A1. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga będzie do zakończenia budowy tego odcinka autostrady, czyli do końca przyszłego roku.