"Corriere della Sera" podkreśla, że cała trasa nie jest nawet autostradą w pełnym znaczeniu tego słowa, bo na jednej trzeciej jej długości będzie tylko po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ale nie na jej rekordowych kosztach kończą się kontrowersje - odnotowuje gazeta przytaczając opinię jednego z lokalnych komitetów, utrzymującego, że obwodnica jest zupełnie niepotrzebna, a do tego szkodliwa dla naturalnego środowiska.

"Corriere della Sera" podaje statystykę, według której budowa kilometra autostrady we Włoszech kosztuje średnio 32 miliony euro. To ponad dwa razy więcej niż w Hiszpanii.