Zadowoleni są też piesi użytkownicy dróg, którzy teraz bezpiecznie mogą przedostać się na drugą stronę ulicy, dzięki bezpiecznym przejściom.

Dla oświetlenia drogowego w zakresie ładowania akumulatorów wykorzystano baterie słoneczne i turbiny wiatrowe, które dostarczają konieczną energię do oświetlenia przejścia poza terenem zabudowanym.

Aktualnie w woj. kujawsko-pomorskiem  trwa budowa drogi ekspresowej S5/S10 na obwodnicy Bydgoszczy. Równocześnie prowadzane są roboty budowlane na odcinku koncesyjnym A1 z Nowych Marz do Torunia.
Trwa też procedura przetargowa w sprawie kolejnego odcinka autostrady A1 z Torunia do Kowala.