Jak poinformował Arkadiusz Dunaszewski z DTŚ S.A., nie ujawniono nowych konfliktów dotyczących przebiegu trasy. Budowa drogi od lat budzi wiele kontrowersji. Zdaniem Dunaszewskiego, niektóre krytyczne uwagi ze strony mieszkańców, czy też organizacji mają na celu całkowite zaniechanie budowy lub stworzenie trasy o niższych parametrach. Konsultacje wykazały natomiast, że głosów popierających budowę na dotychczasowych warunkach jest - w jego opinii - więcej.

Zdaniem mieszkańców, prace powinny się rozpocząć jak najszybciej, w Gliwicach powinien zostać wydłużony zaprojektowany tam tunel, a w Zabrzu - zdaniem mieszkańców - musi powstać węzeł łączący drogę z ulicą Roosevelta.