Korytarz Bałtyk – Adriatyk rozpocznie się w Gdańsku i prowadzić będzie przez Warszawę, Katowice, Zilinę i Brecław, Brno, Bratysławę do Wiednia, poprzez Graz, Klagenfurt, Villach, Udine, Triest, Wenecję aż do Bolonii. Wśród brukselskich sygnatariuszy deklaracji był Włodzimierz Fisiak, marszałek województwa łódzkiego. Władze samorządowe liczą, że dzięki rozbudowie infrastruktury (nie tylko kolejowej, ale i np. lotniczej) region stanie się głównym węzłem komunikacyjnym kraju.