Projekt skrzyżowania opracowała spółka Mosty Katowice we współpracy firmą Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o. W ramach tej inwestycji trzeba było wznieść wiele obiektów inżynierskich. W ciągu autostrady A1 jest ich 10 a nad nią 6. Na drodze krajowej nr 44 zbudowane zostały 3 obiekty. Są również 2 obiekty podwieszane. To najlepiej świadczy o ogromie i rozmachu tej inwestycji. Węzeł w Sośnicy buduje grecka firma J&P Avax.