Z informacji, do jakich dotarła Gazeta Prawna wynika, że tak niskie kwoty na remonty wynikają z cięć budżetowych. Według postanowień rządu, pieniądze pozyskane z obligacji, jakie trafią do Krajowego Funduszu Drogowego, zostaną wydane na realizację najważniejszych inwestycji, czyli na budowę dróg ekspresowych i autostrad. Około 90% pieniędzy, jakie w przyszłym roku będą wydamy na drogi, będzie pochodzić z pozabudżetowych źródeł finansowania, jakimi są kredyty, obligacje, opłata paliwowa. Łącznie w 2010 r. budowa nowych dróg pochłonie ponad 30 mld zł.

"Zejście z wydatkami na modernizację dróg krajowych do poziomu 700 mln zł w tym roku i następnych latach oznacza przy rosnącym natężeniu ruchu znaczące pogorszenie stanu sieci, pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i radykalne rosnące potrzeby na realizację głębokich i kosztownych modernizacji" - słowa Janusza Piechocińskiego, wiceszefa komisji infrastruktury cytuje GP.

Zbigniew Kotlarek, którego wypowiedź również przytacza GP, powiedział: "W 2006 i 2007 r. wyremontowanych zostało blisko 4 tys. dróg krajowych. To pozwoliło na ponad 50 proc. sieci dróg krajowych uzyskać dobrą jakość nawierzchni. Wcześniej było to niewiele powyżej 40%".

Z raportu dotyczącego stan dróg krajowych w roku 2008 wynika, iż jedna piąta z ponad 17 tys. km dróg jest w tak złym stanie, że powinna zostać poddana niezwłocznemu remontowi. Aż 25% dróg jest w stanie złym, jednak jazda po nich jest w miarę bezpieczna, a 54 % dróg ocenia się jako dobre.

Do końca bieżącego roku GDDKiA wyda około 2,2 mld zł z przeznaczeniem na remonty. Dzięki temu wraz z końcem roku nowy asfalt będzie wyłożony na ponad 900 km tras, które łączą największe miasta.
Obecnie prace remontowe prowadzone są jeszcze na około 50 odcinkach. Najwięcej kilometrów dróg z nową nawierzchnią powstaje na Mazowszu i Dolnym Śląsku, natomiast najmniej remontów prowadzonych jest w łódzkim, podlaskim i śląskim.

Jak okazało się w ubiegłym tygodniu, rząd wypełnił zobowiązania co do ostatniego z przetargów, jakie planowano w związku z budową autostrad do 2012 r. Ogłoszono przetarg na budowę 41 km autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia. Oferty wykonawców będą przyjmowane do 8 grudnia, po czym jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.