Najważniejszym etapem będzie budowa nowego tunelu o długości 1,7 km, który znajdzie się między stacjami NovéMesto nad Váhom a Trenčianske Bohuslavice. Tunel ten pozwoli na złagodzenie obecnego przebiegu linii kolejowej z Bratysławy do Koszyc, która jest główną arterią transportową Słowacji. Dzięki trwającej modernizacji całego szlaku docelowo ma on pozwolić na osiąganie prędkości 200 km/h.