Minister wyliczyłł, że od listopada 2007 r. do końca października br. resort podpisał umowy na budowę 1225 km dróg krajowych, w tym na 601 km autostrad oraz 624 km dróg ekspresowych obwodnic i dużych przebudów dróg.
Zdaniem ministra, do przyspieszenia tempa inwestycji drogowych przyczyniły się powstałe w jego resorcie projekty nowelizacji prawa. Przypomnia teżł, że odbyły się już cztery emisje obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na kwotę 4 mld 700 mln zł.