Dzięki tej budowie udrożniony zostanie m.in. ruch w okolicach lotniska, tam też zaplanowano jeden ze zjazdów z autostrady. Teraz jednak został unieważniony przetarg na wykonawcę, który trwał od wiosny. Zaistniałą sytuacje wyjaśnia Robert Marszałek, pełniący obowiązki szefa mazowieckiego oddziału GDDKiA - "Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć" cytuje Gazeta Wyborcza.

Okazało się, żę warszawski oddział GDDKiA przygotowując dokumentację przetargową popełnił błąd. Przedmiotem przetargu była budowa obwodnicy z węzłem w Konotopie, jednak decyzja środowiskowa nie obejmuje wspomnianego węzła.

Teraz nie wiadomo, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie budowy a tym bardziej pod znakiem zapytania stoi zakończenie jej przed Euro 2012. M.in. brakuje pozwolenia na budowę, wykonawcy, nie zostały wykupione wszystkie potrzebne pod budowę grunty.