Prace swoim zakresem objęły m.in. wymianę 313 km nawierzchni kolejowej, 43 km sieci trakcyjnej, naprawę 27 mostów i wiaduktów kolejowych, a także montaż 17 przejazdów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.