Do lipca 2010 r. przez GDDKiA podpisane zostanie jeszcze pięć umów na ostatnie odcinki, a mianowicie: A4 Szarów-Tarnów i Rzeszów-Jarosław; A1 Toruń-Kowal i Kowal-Stryków oraz obwodnicę Rzeszowa.

Całkowita długość budowanych autostrad w Polsce w roku 2010 wyniesie 536 km, dróg szybkiego ruchu natomiast - 711 km. Obecnie w Polsce jest 1319 km dróg szybkiego ruchu, w tym 837 km autostrad oraz 482 km dróg ekspresowych. Do końca listopada br. GDDKiA ogłosiła łącznie 51 przetargów na budowę 858 km dróg, o wartości 32 mld zł. Jeszcze w grudniu ogłoszonych będzie 9 przetargów wartości 4,2 mld zł.