Na trasie z Płocka do skrzyżowania z DK7, która prowadzi nad morze i Mazury Raciąż jest największą miejscowością. Obwodnica tej miejscowości została zlokalizowana w ciągu DK60. Tą trasą odbywa się ruch tranzytowy z republik nadbałtyckich do zachodniej części Europy.

Na trasie obwodnicy zbudowane zostały 3 wiadukty drogowe, wiadukt kolejowy, 2 mosty przez rzekę Karsówkę i Raciążnicę. Zbudowane zostały również drogi dojazdowe z obwodnicy do dróg lokalnych. W zakres inwestycji weszła też modernizacja infrastruktury, tj. m.in. kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg oraz wodociągów.