Ze środków budżetowych władze obiecywały wybudować w ciągu roku 341,7 km dróg. W efekcie mamy wynik ...44 razy mniejszy, niż planowano. Reporterów dziennika zadziwiła przy tym kwota wydatkowana na wspomniane 7,8 km dróg - 913,5 mln hrywien.

Jak się dowiedzieliśmy - pisze gazeta - prawie miliard hrywien wydano na remont zaledwie dwóch odcinków dróg: Aleksandrowka-Kirowograd-Mikołajów (1,6 km) i Nowomirgorod-Wełyka Wyska (4 km). Oprócz tego wybudowano dwa odcinki (1,9 i 0,3 km) dróg lokalnych w obwodach równieńskim i sumskim.