KoW okresie do 2015 r. zgodnie z założeniami PKP PLK ma zrealizować 27 projektów współfinansowanych z kasy unijnej w zakresie regionalnych programów operacyjnych. Łączna ich wartość ma wynieść 1,84 mld zł. PLK przeznaczy na ten cel 540 mln zł jako wkład własny.