Spośród pięciu konsorcjów, które starały się o kontrakt, wybrano ofertę konsorcjum firm na czele z portugalską Mota-Engil. Opiewa ona na ok. 20,7 mln zł - o 12,5 mln zł mniej od tego, ile wynosił wstępny kosztorys. Remont ma rozpocząć się w kwietniu br. i zakończy się w ciągu 3 m-cy. 

Przebudowa ulicy zakładać będzie modernizację blisko 1 km drogi wraz z biegnącym jej środkiem torowiskiem tramwajowym oraz chodnikami. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami Basztową oraz Szlak oraz 200-metrowy odcinek torowiska od wylotu ul. Długiej do Kamiennej. Na ulicy pojawi się nowe oświetlenie, chodniki oraz zatoki parkingowe, natomiast od ul. Helclów do al. Słowackiego zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa. Ulica Długa będzie nowocześniejsza i bezpieczniejsza dla użytkowników. Po przebudowie poprawi się również komfort krakowian podróżujących po tej trasie.