Jednym z czynników, który pozwolił w 2009 r. utrzymać sprzedaż nowych samochodów osobowych na takim samym poziomie, jak rok wcześniej, był reeksport. Z uwagi na premie ekologiczne w takich krajach, jak Niemcy i osłabienie kursu złotego wobec euro, na zachód trafiło nawet 20% z 320 tys. sprzedanych samochodów. Adam Pietkiewicz, prezes Polskiej Grupy Dealerów, twierdzi, że w roku 2010 to reeksport będzie jednym z ważniejszych negatywnych czynników wpływających na oblicze polskiego rynku.