W ramach programu w 2014 r. z budżetu państwa trafi do województwa 15 052 500 zł. Z tej puli 7 526 250 zł zostanie przeznaczone na drogi powiatowe, a 7 526 250 zł na gminne). Wsparcie to umożliwi realizację 9 zadań dotyczących dróg powiatowych:

  • przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komrza – Drożdzienica (etap II);
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 - odcinek od km 9+613 do km 14+474,09;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki – Gruczno;
  • rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C Łochowo – Lipniki (odcinek od Łochowa do Murowańca);

 

i 5 dotyczących dróg gminnych:

  • budowa drogi gminnej Nr 010327C Łosiny - Kowalskie Błota gmina Cekcyn;
  • przebudowa drogi Bramka - Kawęcin – Dąbrówka;
  • przebudowa drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór - Mały Rudnik;
  • przebudowa drogi Lińsk - Rosochatka dł. 2+408 km;
  • przebudowa dróg gminych w miejscowości Książki - Osieczek - Dębowa Łąka o długości 8,995 km.