Obwodnica Radomia i inne inwestycje drogowe
W pierwszej połowie tego roku ma ruszyć budowa obwodnicy Radomia w ciągu DK7. Inwestycja obejmie gminy powiatu radomskiego: (Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala) i szydłowieckiego (Orońsko). Trasa o długości ponad 22 km będzie gotowa w 2017 r. Oprócz samej drogi wykonawca wybuduje także m.in. trzy węzły komunikacyjne: „Radom Północ”, „Radom Zachód” oraz „Wolanów”.
Ponadto w 2014 r. modernizowany będzie także odcinek DK7 od obwodnicy Radomia do granicy województwa. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac zaplanowano na I kw. br. Potrwają do września 2016 r.

W tym roku rozpocznie się także realizacja inwestycji polegającej na budowie nowej trasy wylotowej z Warszawy w kierunku Radomia (droga S8 na odcinku od węzła Opacz do węzła Paszków), wraz z połączeniem z DK7. Oddanie trasy do użytku zaplanowano na koniec 2015 r.

Pozostałe inwestycje drogowe w regionie radomskim to m.in. kontynuacja remontów DK79 (odcinek Ryczywół – Kozienice i Garbatka - Policzna) i DK48 (odcinki: Białobrzegi - Stromiec oraz prowadzące przez Klwów i Głowaczów).
Niezbędna jest też naprawa dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.
„Wojewoda mazowiecki złożył do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacje wniosek o prawie 3 mln zł z rezerwy celowej na dofinansowanie remontu dróg istotnych dla bezpieczeństwa powodziowego w obszarze zalewowym Wisły (gmina Chotcza – odbudowa gminnej drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego Chotcza Górna, powiat białobrzeski – przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 1128W, powiat kozienicki - odbudowa drogi powiatowej nr 1732W Sieciechów – Łoje) oraz zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2011 r. (powiat radomski – przebudowa drogi powiatowej 3536W Odechów – Kowalków - Sienno)” – informuje Urząd Wojewódzki w Warszawie.

15 projektów w ramach przebudowy dróg lokalnych
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w regionie radomskim zmodernizowanych łącznie 37 km dróg za 26 mln zł – rządowe wsparcie wyniesie 13 mln zł.

Zrealizowanych zostanie piętnaście projektów: sześć powiatowych i dziewięć gminnych. „Wśród już zakwalifikowanych są wnioski gmin: Lipsko, Mirów, Skaryszew, Zwoleń, Warka oraz z powiatów: lipskiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i szydłowieckiego. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy budżetowej, w której kwotę na realizację Programu zwiększono z 250 do 900 mln zł, dodatkowo zrealizowane zostaną projekty zgłoszone przez powiaty: radomski (przebudowa drogi powiatowej Wierzbica – Modrzejowice) i grójecki (przebudowa drogi powiatowej Skurów – Wilczogóra) oraz przez gminy: Jedlińsk (budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola), Kozienice (przebudowa odcinków ulicy Kochanowskiego), Kowala (remonty dróg w miejscowościach Kowala – Maliszów – Grabina) i miasto Radom (przebudowa ulicy Starowiejskiej)” – podano w komunikacie.

Inwestycje kolejowe
Tegoroczne plany PKP Polskich Linii Kolejowych obejmują m.in. rozpoczęcie przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy Lokalnego Centrum Sterowania w Radomiu o wartości ponad 20 mln zł.